כ לקו''ת פרשת במדבר (וחג השבועות) ד''ה וידבר ה' אל משה במדבר סיני | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה