כ לקו’’ת פרשת במדבר - ביאור הדברים על פסוק והיה מספר בנ’’י | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה