כ שיעורים לבעלי עסקים | חסידות TV

שיעורים לבעלי עסקים

שיעור מרתק ו'חי' במיוחד המיועד עבור אנשי עסקים. שיעור זה מאופיין ברמה גבוהה המתאימה לאנשים אקדמאיים מחד, ומאידך, בשפה 'עכשווית' המתאימה גם לכאלה העושים את צעדיהם הראשונים בעולם המושגים של תורת החסידות. מרתק במיוחד השו"ת עם משתתפי השיעור, אשר 'גולש' לעניינים מרתקים בנגלה ובחסידות, ביאור מושגים מעולם הסוד, ובעיקר - פרקטיקה מעשית לעבודת ה' בחיי היום-יום.
Portfolio

התוועדויות

ד כסליו התשעד

Portfolio

שונות

ז טבת התשעד