כ לקו’’ת פרשת במדבר - עניין התורה שנתנה על הר סיני | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה