כ לקו''ת פרשת במדבר ד''ה וארשתיך לי לעולם | חסידות TV

פלפול התלמידים (1)

  • Photo

    יחיאל אומר:כט ניסן התשעה

    לגביי הפסוק שנאמר במאמר כלתה נפשי לחצרות הויה

    נאמר במאמר שלכאורה קשה נפשי לחצרות הויה ולבי לאל חי למרות שחצרות זה עניין נמוך יותר מאל חי אבל לכאורה חצרות הויה זה שם הויה ואל חי זה שם שלמטה משם הויה ולפי זה חצרות הויה זה למעלה מאל חי אם נעמיק יותר זה לא חצרות של הויה זה חצרות הויה גילוי שם הויה ממש

    שלח תגובה

שלח שאלה או תגובה