כ תורה אור פרשת שמות ד"ה ויאמר גו' מי שם פה לאדם | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה