כ מצוות שמיטה | חסידות TV

מצוות שמיטה

סדרה בת 4 שיעורים העוסקת במצוות "איסור עבודת האדמה והאילנות בשביעית" שבספר "דרך מצוותיך" לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק
Portfolio

מצוות שמיטה - חלק א

יג תשרי התשעה

Portfolio

מצוות שמיטה - חלק ב

יג תשרי התשעה

Portfolio

מצוות שמיטה - חלק ג

יג תשרי התשעה

Portfolio

מצוות שמיטה - חלק ד

יג תשרי התשעה