כ לקו’’ת פרשת חקת ד’’ה ויקחו אליך פרה אדומה (השני) | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה