כ תורה אור פרשת וארא ד’’ה לכן אמור לבני ישראל | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה