כ ד"ה באתי לגני תשי"א - חלק ב | חסידות TV

פלפול התלמידים (1)

 • Photo

  משה אומר:כו אדר התשעח

  בחי’ ממוצע

  בהמשך תרס’’ו עמ’ קלו מבואר שעתיק מלשון העתקה מספר לספר שאותו רעיון עובר לספר אחר וזה ענינו של עתיק שעצומת אוא’’ס בא בבחי’ כתר
  ואחרי כ’’ז כתוב שם שמ’’מ ע’’י העתקה זאת נעשה בחי’ מומצע
  ומסוף הקטע שם מובן שדווקא אריך הוא בחי’ הממוצע

  שלח תגובה

שלח שאלה או תגובה