כ קונטרס העבודה | חסידות TV

קונטרס העבודה

סדרת שיעורים ב'קונטרס העבודה' לכ"ק אדמו"ר הרש"ב, שכשמו כן הוא, והוא עוסק בענייני עבודת ה', וביחוד בעבודה שבלב - זו תפילה.