כ קבלת פנים לשלוחים בחזרתם מחצרות קדשנו תשרי תשע''ד | חסידות TV

פלפול התלמידים

שלח שאלה או תגובה