כ התוועדות חג הגאולה - י"ט כסלו תשע"ג, בבית הכנסת צמח צדק - צפת העתיקה | חסידות TV

פלפול התלמידים (1)

שלח שאלה או תגובה